Pamanot raganu tēmas aktualitāti Latvijas mākslas un kultūras telpā, LU LFMI Mākslas zinātņu nodaļa un Latvijas Performances mākslas centrs organizē starptautisku simpoziju “Vēlreiz par raganām: citādība no femīno arhetipu analīzes skatpunkta”.

Šajā starpdisciplinārajā projektā piedalās mākslas zinātnieki, performatīvo mākslu pārstāvji un folkloras pētnieki, lai spriestu par pretrunu plosītajiem raganu arhetipiem un to reprezentācijas problemātiku. Plašākā kontekstā tas rezonē ar kultūru stereotipiem un bailēm no sievietes rīcībspējas, vēlmes to kontrolēt un pakļaut.

📅 Simpozijs notiek 23. maijā ZUZEUM, to pavada divas radošās darbnīcas un diskusijas.
Simpozijs ir Rīgas performances mākslas festivāla STARPTELPA satelīta pasākums, tēmai sasaucoties ar šī gada festivāla tēmu “Rītdienas dumpinieki”.

🔗 Vairāk par pasākumu var uzzināt šeit: https://ej.uz/7jte

Projektu finansiāli atbalsta Ziemeļvalstu ministru birojs (Nordic Culture Point) un ZUZEUM.