Grāmata “Kuzņecova porcelāns. Zuzānu kolekcija”

Autore: Marta Šuste

Redaktore Lilita Vaingārdnere

Izdevējs: Zuzeum Publishing, 2022

“Kuzņecova porcelāns” ir pirmais izdevums iecerētajā grāmatu sērijā “Zuzānu kolekcija”. Tajā caur vienas konkrētas kolekcijas prizmu atklāts Kuzņecovu porcelāna impērijas stāsts, ilustrēts ar kolekcijas priekšmetiem.

Vārdus “Kuzņecova porcelāns” atpazīs gandrīz ikviens, un var apgalvot, ka Latvijas porcelāns pamatā tiek asociēts ar Kuzņecova vārdu. Kuzņecova porcelāns Latvijas sabiedrībā ir simbols pagātnes izsmalcinātībai; tā ir iespēja fiziski pieskarties vēsturei, kas aizsākās 19. gadsimtā, kad Krievijā darbu uzsāka Kuzņecovu porcelāna rūpnīcas, no kurām Rīgas rūpnīcai ir īpaša vieta ne tikai Kuzņecovu vēstures kontekstā, bet arī, gribētos teikt, katra rīdzinieka sirdī. Kuzņecova porcelāna fabrika Rīgā bija viena no trīspadsmit Kuzņecoviem piederošām porcelāna fabrikām Krievijas Impērijā, un Rīgā tā darbojās no 1841. gada līdz Otrajam pasaules karam. Rīgas fabrikai bija un ir nozīmīga vieta Kuzņecovu porcelāna vēsturē kā vienīgajai fabrikai, kas nesa Kuzņecova vārdu arī starpkaru periodā, kad visas pārējās Kuzņecovu dzimtas fabrikas Krievijā bija nacionalizētas. Šodien lielai daļai no mums par Kuzņecova porcelānu atgādina uzraksts pie lielveikala “Akropole” sienas un atsevišķi priekšmeti no kādreiz greznajām servīzēm, kuras teju katrs no mums saņēmis mantojumā no saviem vecvecākiem. 

Kuzņecova porcelāna priekšmeti Zuzānu kolekcijā uzskatāmi ilustrē Kuzņecovu uzņēmumu produkcijas vēsturisko attīstību un daudzveidību visā to darbības laikā, ietverot gan ikdienas traukus, gan arī mākslas porcelānu, kura dizaina tapšanā piedalījušies pazīstami Latvijas mākslinieki, piešķirot priekšmetiem savdabīgu, lokālu rokrakstu. Zuzeum sagatavotajā izdevumā Kuzņecovu fabriku produkcija atklāta, strukturējot to pa atsevišķām fabrikām, sākot ar 19. gadsimta Krieviju, līdz neatkarīgās Latvijas laika ražojumiem Rīgā, kas sastāda plašāko kolekcijas daļu. Krievijas fabriku darbība iezīmēta tikai kā fons, lai ļautu saprast Rīgas fabrikas vietu un nozīmi visā Kuzņecovu impērijā.

Grāmatas saturs piedāvā pārskatu par produkcijas veidiem un to stilistisko attīstību, paskaidrojot tai nozīmīgākos pieturas punktus; caur atsevišķiem priekšmetiem ļauj piekļūt dažiem lietišķās mākslas un kultūras vēstures fragmentiem, pieskaroties tēmām un jēdzieniem, kas Kuzņecovu porcelāna vēstures izklāstā būtiski, paverot priekškaru uz Kuzņecova produkcijas lielo priekšmetu funkcionālo un dekoratīvo dažādību.

Ļaujot runāt priekšmetiem, Zuzeum ir radījis savu Kuzņecovu stāstu, kas lielā mērā vēsta arī par Krievijas kultūru un tās mijiedarbēm. Publicētais Zuzānu kolekcijas lietišķās mākslas priekšmetu klāsts, kura ietvaros ir arī daži citvalstu paraugi, no kā Kuzņecovi ietekmējušies, kā arī vizuālas liecības, ļāvuši izveidot kopainu, izstāstīt stāstu par vareno Kuzņecovu porcelāna impēriju un tās mantojumu. Stāsts pilnībā ilustrēts tikai ar Zuzānu kolekcijas priekšmetiem un materiāliem, atspoguļojot tās saturisko plašumu.