No 10.05. līdz 26.05.2024 Zuzeum Mazajā izstāžu zālē būs skatāma POST gada noslēguma izstāde Krācēm ir darba laiki.  Izstādē būs aplūkojami vizuālās mākslas starpdisciplinārās specializācijas MA POST 8 mākslinieku darbi. 

Lauma Muižarāja
Strādāju ar atrastu attēlu, pievēršoties kolāžas tradīcijai meitenības pieredzes kontekstā. Savā jaunākajā darbu kopumā Cushioning (Kuš-oning) šķetinu starppaaudžu attiecības starp sievietēm savā ģimenē un pārdzimtas traumas manifestācijas ķermenī, tādējādi sev aktualizējot arī padomju kultūras mantojuma iezīmētās pieredzes. Izstādē skatāmais darbu kopums ietver digitālās kolāžas medijā veidotas kompozīcijas – statiskas un video formātā.

Katrīna Biksone
Mainot priekšmetu un lietu attēlošanas mērogus, izaicinu pašuzstādītus priekšstatus par svarīgo un uzmanības cienīgo. Izstādē redzams jaunāko darbu kopums “Zem ledus ir kārtiņa saules”, caur kuru vēršu fokusu uz fragmentētu telpas atainojumu, kas eksistē vienlaicīgi gan glezniecībā, gan ap to esošajā fiziskajā telpā.

Krišjānis Beļavskis
Savā praksē strādāju ar telpiskiem objektiem un tekstu. Projektā OPEN CALL konkursa kārtībā izvēlējos cilvēku, kuram maksāju 10 eiro stundā par mana darba procesa vērošanu studijā, tādējādi uzdodot jautājumus par vērtību un jēgu, ko ietver vai neietver  radītie priekšmeti. Izstādē būs apskatāms darbu kopums, kas sastāv no video, līguma un projekta ietvaros veidotajiem objektiem.

Ieva Viese
Strādāju starpdisciplināri, aplūkojot vienu domu no dažādiem mākslinieciskiem izejas punktiem, to skaitā dzejas, objekta, telpas, kustības. Mans šī brīža tēmu loks centrējas ap ķermeniskuma lomu psiholoģiskā pašizziņā. Caur izstādē redzamajiem tēlnieciskajiem objektiem sev aktualizēju plūstošo pāreju starp baiļu, pašsaglabāšanās un atklāsmes stāvokļiem.

Spāre Vītola
Strādājot ar dažādiem skaņu avotiem veidoju muzikālas, repetīcijā balstītas kompozīcijas. Tām attīstoties man bieži vien rodas skaidra sajūta par to fizisko “atrašanās vietu”. Dažādos vizuālos medijos meklēju veidus, kā šīs vietas dokumentēt. Jaunākajā darbā “Landscape gardening” skaņa materializējās divās fotogrāfijās no scenogrāfijas telpas animācijas multenei, kurā dzīvo izstādē dzirdamie skaņu darbi.

Kristers Krūms
Izmantojot atrastus objektus, pētu to sakarības laikā un telpā. Savā praksē es apvienoju dažādus medijus, krustojot katram raksturīgos paņēmienus un domāšanas veidus. Mana šī brīža interese ir tieši atrasto objektu palieku un kombināciju vēsturiskā nozīme un tās izgarošana. Izstādē redzamās gleznas attēlo šo vēstures stāstu nemitīgo jaukšanos.

Laura Aizporiete
Savā mākslinieciskajā darbībā pieskaros atmiņai, tās trauslumam un pelēkajai zonai. Pētu un lietoju materiālus, kas kalpo kā kolektīvas atmiņas nesēji un veido pieredzes apstākļus.

Darbā “Reiz Laikā” , interpretējot EMRD psihoterapijas metodi, centos piekļūt savas atmiņas pelēkajai zonai. Iznākums ir process vai rezultāts.  

Dena Doloresa Sircova
Mani aizrauj eskeipisms un tā izpausmes dažādajos laika periodos un kontekstos. Sākot no interneta vidē esošajām vizuālajām valodu sistēmām līdz uz ielām redzamajiem lozungiem. Šobrīd savu radošo praksi vairāk koncentrēju uz telpisku objektu veidošanu vai jau gatavu objektu deformēšanu.

Šī izstāde ir daļa MA POST (Latvijas Mākslas akadēmijas) un mākslas centra Zuzeum sadarbības.