Krācēm ir darba laiki

No 10. maija līdz 26. maijam

No 10.05. līdz 26.05.2024 Zuzeum Mazajā izstāžu zālē būs skatāma POST gada noslēguma izstāde Krācēm ir darba laiki.  Izstādē būs aplūkojami vizuālās mākslas starpdisciplinārās specializācijas MA POST 8 mākslinieku darbi. 

Nākamajā brīdī es krītu un viss ap mani pārvēršas putās. Es kustos vienmērīgi, lejup pa lēzenu nogāzi, slīdot pa tik šauru eju, ka nezināju, vai tikšu cauri. Atvara mute aizveras, akmeņi noraugās, to daļiņas lēnām aizbirst. 

Krāces parasti mēdz veidoties jaunākās gultnēs, kur ūdens plūst pa nelīdzenāku virsmu un straumes ātrums mainās raitāk nekā nobriedušu upju gultnēs. Mīkstāki ieži gultnē izskalojas ātrāk nekā cietāki ieži. Šis process izpaužas kā nevienmērīga gultnes erozija. Nevienmērīgās erozijas rezultātā upes gultne pakāpeniski kļūst gludāka, tomēr izturīgākie ieži veido krāču un ūdenskritumu kāples. Daudzie mazie ūdenskritumi un krāces padara straumes ātrumu nevienmērīgāku.

Upes posma drošību mēra pēc tās krāču klases jeb līmeņa. Krāces klase nosaka, cik grūti ir pārvietoties ar peldlīdzekļiem – kajaku, plostu u. tml.

● I klase: mazi viļņi, nav šķēršļu.

● II klase: vidēji viļņi, nav šķēršļu.

● III klase: daudz dažāda stipruma viļņu, daudz šķēršļu, šauras ejas.

● IV klase: daudz spēcīgu viļņu, daudz bīstamu šķēršļu, atvaru.

● V klase: pastāvīgi spēcīgi viļņi, pastāvīgi šķēršļi, atvari, straujas straumes, daži ūdenskritumi.

● VI klase (klasificēta arī kā U – “nekuģojama”): pastāvīgi spēcīgi viļņi, pastāvīgi šķēršļi, virpuļi, straujas straumes, stāvi ūdenskritumi.

Krācēm var būt būtiska loma ūdens piesātināšanā ar skābekli. Gāžoties pār akmeņiem, tas bagātinās. Sakultajai ūdens masai, ko sauc arī par balto ūdeni, ir raksturīgs paaugstināts skābekļa saturs.

Skābeklis ir neaizstājams daudzām ūdens radībām – zivīm, kukaiņiem un baktērijām, līdz ar to upes ekosistēmai kopumā. [1]

POST ir starpdisciplināra vizuālās mākslas maģistratūras specializācija Latvijas Mākslas akadēmijā, kurā mākslas studijas tiek skatītas plašākā kontekstā. Programmā ir iespējams izzināt un pārbaudīt, kā mūsdienās iespējams studēt mākslu, vienlaikus atrodoties Austrumeiropā un Ziemeļeiropā –  reģionā ar mainīgām robežām, mainīgu vidi un bagātu pieredzi globālu ideoloģiju piespiedu lietošanā un to sagrūšanā. POST ir uztverama kā atvērta studiju telpa dažādām idejām un eksperimentiem, zigzagā pārvietojoties starp praksi un teoriju.

Izstādes mākslinieki: Laura Aizporiete, Krišjānis Beļavskis, Katrīna Biksone, Kristers Krūms, Lauma Muižarāja, Dena Doloresa Sircova, Ieva Viese, Spāre Vītola.

Šī izstāde ir daļa MA POST (Latvijas Mākslas akadēmijas) un mākslas centra Zuzeum sadarbības.

[1] Tulkots no Stanley, M., National Geographic, “Rapids” (2023), skatīts 02.04.2024., pieejams: https://education.nationalgeographic.org/resource/rapids/