Grota tālu no jūras

07.06. – 25.08.2024

Izstāde “Grota tālu no jūras” apvieno vairākus dažādos laikos tapušus tekstgrupas “Orbīta” darbus – precīzāk, jaunas, īpaši izstādei radītas jau iepriekš īstenotu ideju un objektu versijas. Šo darbu radīšanas impulss bija autoru interese par teksta dabu un teksta pastāvēšanas formām.

“Grota tālu no jūras” aicina doties meditatīvā pastaigā, dreifēt starp mirgojošām atklāsmēm un noskaņoties uz prom slīdošu, bet sajūtamu vilni. Pārstāvētajās instalācijās sadzīviski un ikdienišķi priekšmeti izmantoti tiem neierastas funkcijas veikšanai – poētiskā vēstījuma nodošanai. Ekspozīcijā iesaistīti arī tādi aktori kā saules gaisma un gaisa pūsma.

“Orbīta” ir dzejnieku un multimediju mākslinieku apvienība no Latvijas. Tās dalībnieki ir Semjons Haņins, Artūrs Punte, Vladimirs Svetlovs un Sergejs Timofejevs. Projekts dibināts 1999. gadā. Savā darbībā “Orbīta” balstās teksta, skaņas un attēla sintēzē un mijiedarbībā. Lai arī teksta klātesamība nav obligāts nosacījums, nereti par darbu radīšanas impulsu kalpo pašu autoru dzejas teksti.

Sākotnēji projekta dalībniekus vienoja ideja par kopīgu izdevumu. Iecere tika īstenota vairāku “Orbītas” izdoto almanahu un daudzu bilingvālu dzejas krājumu veidolā. Paralēli notika eksperimenti ar dažādiem formātiem: ar performatīvo formātu (uzstāšanās kopā ar mūziķiem un “dzejas performances” idejas izkristalizēšanās), skaņu mākslu (vairāki audiodiski, skaņu mākslas instalācijas), kā arī ar teksta un kustīga attēla apvienošanu (videodzeja). Vēlāk “Orbīta” savu darbības lauku paplašināja, pievēršoties arī mākslas objektu un instalāciju veidošanai. 

Izstāde “Grota tālu no jūras” notiek “Orbītas” pastāvēšanas 25. jubilejas gadā.

IZSTĀDES KOMANDA:

Izstādes veidotāji: “Orbīta” – Semjons Haņins, Artūrs Punte, Vladimirs Svetlovs, Sergejs Timofejevs
Zuzānu kolekcijas krājuma darba vadītāja: Ingūna Ģēģere
Projekta vadītāja: Katrīna Jurkevica
Sabiedrisko attiecību un publicitātes speciālists: Eduards Grizāns
Mājaslapas redaktore: Katerīna Alijeva
Tehniskais vadītājs: Raivis Švarcs
Tehniskā komanda: Andris Konošonoks, Māris Mikāns, Mareks Ieviņš
Galvenā grafikas dizainere: Karlīne Anete Čepjolkina
Grafikas dizainere: Elizabete Bušēvica
Restauratores: Liene Muceniece, Anastasija Skopenkova, Evita Melbārde 
Tulkotājs: Valts Miķelsons
Teksta redaktori: Annija Grīsle, Jevgēnija Hamudajeva
Izglītības programmas koordinatore: Erna Marija Poča
Mākslas pedagogi: Aļona Rjazanova, Tonijs Strods
Mākslas mediatori: Vallija Lintere, Līva Indriķe
Finanšu vadītāja: Ilze Baumane
Direktore: Aļona Solovjova-Belikova
“Zuzeum” un Zuzānu kolekcijas dibinātājs: Jānis Zuzāns

Pateicības:

Tomam Auniņam, Kevin M.F. Platt, Annai Faniginai, Ilvai Kļaviņai, Aleksandrai Samuļenkovai, Vladimiram Jakušonokam, Jevgenijam Sisojevam, Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam un Artai Vārpai, fondam “Mākslai vajag telpu”.