🧑🏼‍🎨 Zuzeum aicina bērnus vecumā no 11 līdz 14 gadiem piedalīties vasaras laboratorijā!

📆 23.–27. jūlijs, 10.00–17.00
👥 Bērniem no 11 līdz 14 gadu vecumam
🎟️ Dalības maksa: 300 EUR
🗣️Valoda: angļu (ar iespēju runāt arī latviešu, baltkrievu, krievu, ukraiņu valodās)
📝 Reģistrācija (ietver radošo uzdevumu bērnam)

Zuzeum aicina bērnus vecumā no 11 līdz 14 gadiem piedalīties vasaras nometnē, kurā pievērsīsimies valodas anēmijas* un valodas noturības** izpētei. Sadarbībā ar latviešu māksliniekiem bērni iepazīs valodniecības burvību. Nometnes dalībnieki radoši darbosies ar tekstilu, papīru un krāsām, vienlaikus eksperimentējot ar valodas pamata skaņām un simboliem. Kopā radīsim vizuālus mākslas darbus, apgūsim Esperanto valodas pamatus, meditēsim, rakstīsim dienasgrāmatu un veidosim savus zīnus.

Piecu dienu laikā bērni kopā ar pedagogiem, viesmāksliniekiem, valodniekiem un psihologiem dosies radošā piedzīvojumā ar mērķi pārvarēt valodas barjeru, kas traucē vienam otru saprast, pētot mūsu pašu socio-kulturālo kontekstu un personīgo pieredzi.

Izmantojot “redžio-pedagoģijas” pieeju, nometne noritēs pēc konkrētiem principiem: radošums, projektos balstīta mācīšanās, apkārtējās vides izpēte un pedagogu sadarbība ar bērniem. Atteikšanās no slēgta tipa jautājumiem (ar “jā” un “nē” atbildēm) ļaus bērniem gūt pašapziņu, darbojoties drošā un zinātkāri veicinošā vidē.

Programma attīsta valodu daudzveidību, starpkultūru dialogu un emocionālo atvērtību. Iepazīstot tādas tēmas kā nacionālā pretošanās ar valodas palīdzību un metavalodu utopiskā daba***, dalībnieki pilnveidos savas komunikācijas prasmes un mācīsies konfliktsituācijas pārvērst mākslinieciskās izpausmēs vai pieredzēs, kuras nav traumatiskas.

🔗 Lai pieteiktos nometnei, vecākiem jāaizpilda reģistrācijas veidlapa, un bērnam jāveic radošs uzdevums. Tas mums ļaus labāk iepazīt jūsu bērnu un novērtēt viņa pieredzi, atvērtību eksperimentiem un spēju pielāgoties multikulturālai videi. Mūsu mērķis ir izveidot grupu, kurā nometnes dalībnieki ar prieku sadarbojas un strādā komandā.

❗️Lūdzu, ņemiet vērā, ka vietu skaits ir stingri ierobežots. Reģistrācija līdz 14. jūlijam.

Nometnes vadītāji: Estere Kajema, Toņja Kropļija

Viesmākslinieki un speciālisti: Viktors Timofejevs, Orbita.lv, Spāre Vītola, Katrīna Biksone un Krišjānis Beļavskis, Andrejs Lūkins, Matīss Pudāns.

🎨 Pusdienas un visi nodarbībām nepieciešamie materiāli ir iekļauti nometnes dalības maksā.
👕 Aicinām izvēlēties tērpu, kuru neiebilstat sasmērēt!

🗓️ Bērnu Vasaras Laboratorijas programma

Diena 1
10.30–12.30 Iepazīšanās
12.30–13.30 Pusdienas
13.30–15.00 Darbnīca ar māksliniekiem (Krišjānis Beļavskis, Spāre Vītola, Katrīna Biksone)
15.00–16.20 Uzkodas, spēles, diskusijas
16.20–16.30 Pārrunas un grupu meditācija

Diena 2
10.30–11.00 Sagaidīšanas meditācija un rakstīšanas vingrinājums
11.00–15.30 Akadēmiskā darbnīca (Toņja Kameļčuka)
12.30–13.30 Pusdienas
15.30–16.20 MadLibs un izdomu rakstīšanas spēle
16.20–16.30 Pārrunas un grupas meditācija

Diena 3
10.30–11.00 Sagaidīšanas meditācija un rakstīšanas vingrinājums
11.00–12.35 Esperanto valodas nodarbība
12.35–13.30 Pusdienas
13.30–14.00 Esperanto darbnīca un spēles
14.00–16.00 Seminārs ar Viktoru Timofejevu
16.20–16.30 Pārskats un grupas meditācija

Diena 4
10.30–11.00 Sagaidīšanas meditācija un rakstīšanas vingrinājums
11.00–12.30 Darbnīca ar māksliniekiem (Orbīta)
13.30–16.20 Zīnu darbnīca
16.20–16.30 Noslēguma pārskats un grupas meditācija

Diena 5 (vecāki aicināti pievienoties)
11.00–12.00 Sagaidīšanas meditācija un rakstīšanas vingrinājums
12.10–13.10 Zīnu prezentācija
13.30–15.00 Diskusija laboratorijā ar uzaicināto psihiatru (Matīss Pudāns)
15.00 –16.00 Noslēguma pārskats, grupu meditācija un grupu bildes

*Programmā iespējamas nelielas izmaiņas

Apmeklējot pasākumu, Jūs piekrītat foto un video uzņemšanai un izmantošanai Zuzeum mārketinga vajadzībām. Jums ir tiesības iebilst pret sevis vai sava bērna fotografēšanu vai filmēšanu, paziņojot par to fotografēšanas un filmēšanas laikā.

* Valodas anēmija: stāvoklis, kad cilvēka valodas lietojumā trūkst dziļuma vai bagātības.
** Valodas noturība: indivīdu vai kopienu spēja pielāgoties, atjaunoties un attīstīties, saskaroties ar valodas izaicinājumiem.
*** Metavalodas: valodas un valodu struktūras, ko izmanto, lai aprakstītu / izskaidrotu citas valodas.